PANEVĖŽIUKO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

  Šioje mokykloje mokiniai mokosi nuo 1991 m.                                       
  Adresas: Kranto g. 2, Panevėžiukas,
  Babtų seniūnija, LT-54050, Kauno raj.,
  tel./faksas: (8 37) 562 232,
  el. paštas: paneveziukomokykla@gmail.com

 

MOKYKLOS TIPAS - pagrindinė mokykla

Tikslai:
1. Ugdymo(-si) aplinkos, palankios prigimtinėms kiekvieno mokinio galioms bei gebėjimams išskleisti, kūrimas.
2. Sąmoningo ir aktyvaus piliečio ugdymas.

Vizija:
Mokykla - antrieji namai.

Misija:
1. Pagrindinė mokykla, teikianti pagrindinį išsilavinimą.
2. Moksleivis, baigęs mokyklą, yra savarankiška asmenybė, turinti tvirtas vertybines nuostatas.
3. Vaikas saugus mūsų mokykloje. Visi moksleiviai turi galimybę ugdyti savo sugebėjimus.

Filosofija:
Pasaulyje mums skirta tiek daug, tik turėkime akis tai pamatyti, širdį - pamilti ir rankas - vaiką apglėbti.

 

Priešmokyklinė grupė

Pirma klasė

Antra klasė

Trečia klasė

Ketvirta klasė

jPanevėžiuko pagrindinės mokyklos sveikuolių klubasDarom 2009

MOKOMOJI KALBA - lietuvių kalba

MOKYKLOS DIREKTORĖ - Audronė Čelkienė

MOKYKLOS TARYBOS PIRMININKAS - Artūras Kolupaila

2016-2017

Panevėžiuko pagrindinės mokyklos

mokinių tėvelių,  mokytojų ir kitų bendruomenės narių dėmesiui!

 

Š. m. rugpjūčio 22 d. (pirmadienį) 17 val. 30 min. kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus ir kitus bendruomenės narius į susitikimą Panevėžiuko pagrindinėje mokykloje su Seimo nare Raminta Popoviene, Kauno rajono savivaldybės tarybos nariais, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus atstovais dėl mokslo metų organizavimo Panevėžiuko pagrindinėje mokykloje.

                                                     

Pagarbiai, direktorė
Audronė Čelkienė