PANEVĖŽIUKO MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

                        

                           

 

  Šioje mokykloje mokiniai mokosi nuo 1991 m.                                       
  Adresas: Kranto g. 2, Panevėžiukas,
  Babtų seniūnija, LT-54050, Kauno raj.,
  tel./faksas: (8 37) 562 232,
  el. paštas: paneveziukomokykla@gmail.com

 

MOKYKLOS TIPAS - pradinė mokykla - daugiafunkcis centras

Tikslai:
1. Ugdymo(-si) aplinkos, palankios prigimtinėms kiekvieno mokinio galioms bei gebėjimams išskleisti, kūrimas.
2. Sąmoningo ir aktyvaus piliečio ugdymas.

Vizija:
Mokykla - antrieji namai.

Misija:
1. Mokykla teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą.
2. Vaikas saugus mūsų mokykloje.

3. Visi moksleiviai turi galimybę ugdyti savo sugebėjimus.                                                                        

 Mokykla aktyviai dalyvauja Panevėžiuko kaimo bendruomenės gyvenime.
Filosofija:
Pasaulyje mums skirta tiek daug, tik turėkime akis tai pamatyti, širdį - pamilti ir rankas - vaiką apglėbti.

 

Priešmokyklinė grupė

 

jPanevėžiuko pagrindinės mokyklos sveikuolių klubasDarom 2009

MOKOMOJI KALBA - lietuvių kalba

MOKYKLOS DIREKTORĖ - Audronė Čelkienė

MOKYKLOS TARYBOS PIRMININKĖ - Inga Simutė

         Gruodžio 15 d. įvyko iškilmingas renovuotos sporto salės atidarymas. Šventėje dalyvavo visi bendra veikla, bendru darbu šią svajonę pavertę realybe. Mus pasveikinti atvyko LR seimo nariai - Raminta Popovienė, Kęstutis Bacvinka, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Kauno rajono tarybos nariai - Česlovas Paulauskas ir Romas Majauskas, Babtų seniūnas Jonas Praškevičius ir Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas Gintas Rumševičius, Kauno rajono moterų krepšinio komandos "Hoptrans - Sirenos" komandos narės ir jų vadovė Rasa Žemantauskaitė - Matlašaitienė. Gerą nuotaiką palaikė Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestras (vad. Jonas Girnius), mūsų mokyklos mokinių ir vaikų sportiški pasirodymai. Ant atnaujintos salės parketo surengtos krepšinio rungtynės. Kultūrinės ir sportinės veiklos organizatoriaus Edmundo Jako vadovaujama mūsų mokyklą baigusių merginų komanda stojo į akistatą su Lietuvos moterų krepšinio lygos vicečempionėmis – Kauno rajono „Hoptrans Sirenų“ komanda. Rungtynės baigėsi simbolinėmis lygiosiomis.
         Sporto salės remonto darbams buvo skirta apie 155 tūkst. eurų. Darbai atlikti pagal Švietimo įstaigų modernizavimo programą: juos lygiomis dalimis finansavo Kauno rajono savivaldybė ir Švietimo ir mokslo ministerija. Darbus atlikusios bendrovės „Social solution“ statybininkai sumontavo parketą, atnaujino lubas, perdažė sienas. Suremontuotos persirengimo patalpos, pakeista šildymo sistema, santechnika, įrengtas naujas apšvietimas. Teko atnaujinti dalį stogo. Pasikeitė ir mokyklos prieigos – čia paklotos trinkelės, pasodinta kalninių pušų. Aplinkos tvarkymo darbai bus tęsiami, artimiausiu metu planuojama sutvarkyti automobilių stovėjimo aikštelę. Bendra visų darbų vertė sieks apie 183 tūkst. eurų.

    

    

    

    

    

       


                      Maloniai kviečiame !

    


    

   Lapkričio 30 d. Panevėžiuko mokykloje - daugiafunkciame centre įvyko vakaronė, kuria įprasmintas prasidedantis rimties, vilties ir susikaupimo metas – Adventas.

   Toks renginys – puiki galimybė pabūti kartu, pajusti Advento ramybę visiems mokyklos mokiniams, mokytojams ir  tėveliams.


    

     Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas "Žaidimai moko"

   Kauno rajono Panevėžiuko mokykloje - daugiafunkciame centre nuo 2017 m. spalio mėnesio startavo specialiųjų pedagogų, logopedų ir ikimokyklinių, bei priešmokyklinių grupių auklėtojų prevencinis projektas "Žaidimai moko".

   Projekto tikslas - specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių ir šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius judesius.

   Projekto trukmė - einamųjų mokslo metų spalio 1d. - balandžio 1d.

   Projekto aktualumas - nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.

   Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt.

   Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiomis užduotimis ir žaidimais.


   Panevėžiuko kaimo bendruomenės iniciatyva visą šią savaitę Panevėžiuko mokyklos vaikai gamino Moliūgų šventės atributą - žibintą. Nebandytos technikos, galimybių įvairovė ir žibančios, smalsios vaikučių akys, bei gera nuotaika - viskas ko reikėjo šiam puikiam užsiėmimui. Labai dėkojam Aušrai Galvanauskei už pravestas pamokėles ir medžiagas gaminant žibintus.


   

  "Jaunųjų amatininkų" būrelio nariai ruošėsi moliūgų šventei ir pagamino  "Linksmuosius moliūgėlius" ir  "Šalnos nykštukus".

   


   

  Spalio 17 dieną 12val. Panevėžiuko mokykla dalyvavo Solidarumo bėgime. Vaikų noras ir ryžtas pasiekti savo asmeninius rekordus žavėjo visus. Dėkojame tėveliams, seneliams ir patiems vaikams už paramą Lietuvos ir Zambijos vaikams - surinkta net 69 eurai. Kartu mes galime viską!


Spalio 4 d. organizuota Gamtamokslio ugdymo diena. Panevėžiuko mokyklos pradinukai vyko į Birštoną.

Apsilankė muziejuose, apžiūrėjo parodą. Edukacinėje programoje kepė sausainius, ieškojo lobio.

Kopė į Vytauto kalną, grožėjosi rudenine gamta ir Nemuno vingiu. Pabuvo prie sūriųjų šaltinių, ragavo vandens.

  

     

 


Trečiadienį kelių policija Panevėžiuko mokyklos -daugiafunkcio centro priešmokyklinukams padovanojo atšvaitus - pakabukus. Vaikai džiaugiasi jais ir žada juos nešioti, kad būtų labiau matomi kelyje. Mieli tėveliai, pasirūpinkime savo vaikų saugumu !

       


Šiais metais Panevėžiuko mokykla - daugiafunkcis centras dalyvauja akcijoje - "Apibėk mokyklą". Kiekvieną dieną mokiniai ir mokytojai išbėga į lauką ir apibėga savo mokyklą. Akcijos „Apibėk mokyklą“ tikslas – nepriklausomai nuo vaikų asmeninių ar fizinių galimybių paskatinti visus vaikus daugiau judėti, pagerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą.
 Tikimės ši akcija taps kasmetine, o gal išaugs ir į bėgimą ištisus metus.

  

 


8 metai iš eilės Panevėžiuko mokykla organizuoja jau tradicija tapusia Šeimų sporto šventę. Šiemet mus džiugino ir gražus oras, gera nuotaika ir gausiai susirinkę vaikučiai su savo tėveliais. Šventėje pasirodė KYOKUSHIN karatistai, vaikai ir tėveliai linksmai šoko vedami auklėtojos Neringos. I-oji vieta atiteko Lincevičių šeimai. Šventę užbaigė skani košė, arbata ir saldumynai.
 Ši sporto šventė dar kartą įrodė - ŠEIMA - didžiausia vertybė!

 Panevėžiuko Mokykla Daugiafunkcis Centras nuotrauka.    Panevėžiuko Mokykla Daugiafunkcis Centras nuotrauka.  

Panevėžiuko Mokykla Daugiafunkcis Centras nuotrauka.                   Panevėžiuko Mokykla Daugiafunkcis Centras nuotrauka.

 Panevėžiuko Mokykla Daugiafunkcis Centras nuotrauka.

   Panevėžiuko Mokykla Daugiafunkcis Centras nuotrauka.

 

 

Nuplasnojo vasarėlė žaliasparnė,
Paskui gerves, paskui pempes, paskui garnį.
Rudenėlis, atkeliavęs per palaukę,
Vaikučius visus mokyklon vėlei šaukia.

Šiemet į gražią rugsėjo 1osios šventę vaikučius ir jų tėvelius sukvietė Panevėžiuko mokykla - daugiafunkcis centras. Dalinamės džiugiomis šventės akimirkomis.

    

    

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI !!!

Informuojame, kad patvirtinti priimamų vaikų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąrašai. Tėvai (globėjai) apie vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą informuojami Jų prašyme nurodytu informavimo būdų.

Gavus švietimo įstaigos pranešimą apie vaiko priėmimą prašome, per nustatyta 10 darbo dienų laikotarpį atvykti į Švietimo įstaigą ir pasirašyti sutartį. Jeigu, negalite pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turite pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu arba registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.


Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų per nurodytą laikotarpį sutartis nebus sudaryta – vaikas neteks vietos švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų vaikų sąraše ir laukiančių vaikų sąrašuose nebus išsaugota.


Primename, kad sudarius sutartį ir vaiką priėmus į pirmą pageidaujamą įstaigą (I pasirinkimą), vaikas automatiškai bus išbraukiamas iš antros pageidaujamos įstaigos (II pasirinkimo) pageidaujančių lankyti vaikų sąrašo.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sąrašas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų sąrašas

 
 

Gegužės 30 d.buvo labai džiugi, kartu ir iškilminga diena – mokinių mokslo metų baigimo šventė “Metų paukštė”, kuri šiemet sutapo su dešimtokams nuskambėjusiu paskutiniu skambučiu mūsų mokykloje.

Ši diena labai laukta mokinių, ji žymi atostogų pradžią. Visi galėsime  trumpam pamiršti mokyklinius suolus, vadovėlius, giliai įkvėpti vasara kvepiančio oro ir leisti sau ilsėtis, keliauti, džiaugtis atostogų teikiamais malonumais.

Gera buvo šventėje sulaukti ir tokios didelės gausos mokinių tėvelių bei kitų svečių.

Renginio pradžioje visus nuotaikinga dainele apie vabalą  nudžiugino ikimokyklinės grupės auklėtiniai. Mokyklą  paliekantiems ketvirtų – dešimtų klasių mokiniams buvo įteiktos “Metų paukštės” nominacijos

Su  švente visus sveikino  Babtų seniūnas J.Praškevičius.

Po sveikinimų žodžių ir apdovanojimų visų laukė koncertas, kuriame savo programėles parodė ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, pradinių ir vyresnių  klasių mokiniai.

Pasibaigus nuotaikingiems mokinių pasirodymams, visi buvo pakviesti išgerti arbatos.

Mieli mokiniai, visiems Jums linkime gerų atostogų ir puikios, šiltos vasaros.

Pailsėkite, šypsokitės, džiaukitės …

Laukiame sugrįžtančių rugsėjo pirmąją.


Ant lygaus baltučio sniego

Daug juodų pėdelių miega.

Kas išrašė sniegelį ?

Kas išmynė takelį ?

Kur takelis mus veda ?

Ką pėdelės mums žada ?

Oi prikelkit raideles,

Ant sniegelio – pėdeles !

               Jas pabudinę, prikėlę,

Rasit gražią pasakėlę

 

 

Kviečiame visus į pirmokų

ABĖCĖLĖS šventę,

kuri vyks gegužės 19 d. 12 val.

http://www.maziejiziniukai.lt/image/cache/data/goki%20raides/goki-holzbuchstaben658-600x600.jpg

mokytoja V. ir pirmokai

 


 


„Veiksmų savaitė be patyčių“

                  Kovo 20-24 d. mokykloje vyko akcija „Veiksmų savaitė be patyčių“. Jos metu buvo skatinama tolerancija, draugiškumas bei pagarba vienas kitam. Visą savaitę buvo kalbama apie patyčias bei būdus, kaip jų išvengti. Kiekvieną dieną mokykloje vykdyta vis nauja veikla: mažieji mokiniai žiūrėjo filmukus apie draugystę, aptarė juos, suko „ Draugystės ratelius“ prie arbatėlės, kurė iliustracijas „Draugaukime“, dailiai rašė patarles apie draugus.

                 Vyresnieji kurė draugystės talismanus „Be patyčių gyvensime geriau“ , klasės valandėlėse žiūrėjo kino filmą „Patyčios: nekentėk tyloje“ aptarė jį, kurė draugystės receptus, dalino linksmus veidukus su palinkėjimais draugui, surengė ryto pasveikinimo akciją „Paspausk draugui ranką“

 

                                                                                                                              Daugiau nuotraukų


Saugaus vaiko mokykla

                   Kovo 22 d. mūsų mokyklos priešmokyklinukai, 1 ir 3 klasių mokiniai vyko į Kauno m.  A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklą. Pamoka-ekskursija prasidėjo jau įsėdus į specialųjį autobusą. Juo nuvykome į Saugaus vaiko mokyklą. Atvykus į Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklą, aptarėme kelionę autobusu, pakartojome keleivių pagrindines saugaus elgesio taisykles, vėliau buvo tęsiama edukacinės programos dalis „Saugus vaikas“, kurioje plėtojama vaiko, kaip pėsčiojo eismo dalyvio, saugaus elgesio buityje, kompetencijos. Tam buvo naudojama vaizdo – garso - kompiuterinė technika, maketai. Žinių apibendrinimui ir įtvirtinimui buvo demonstruojami Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos vaizdo studijos sukurti filmai saugaus eismo temomis.

   

Daugiau nuotraukų


Dainuoju Lietuvai

                 Kovo 10 d. mokykloje vyko tradicija tapusi dainos konkursas-šventė "Dainuoju Lietuvai". Šventės metu skambėjo mokinių atliekamos pačios skambiausios ir jausmingiausios dainos ir eilėraščių posmai skirti mūsų tėvynei Lietuvai. Po šventinio koncerto visų laukė pyragais nukloti stalai. Mokiniai svečius vaišino savo keptais pyragais, ir tuo pačiu ragino paaukoti VŠĮ "Lesė" prieglaudos gyvūnėliams. Visų mūsų dėka buvo surinkta 250.48 eurų suma. Už šią sumą VŠĮ "Lesė" buvo nupirktas vandens šildytuvas.. Visiems tariame "AČIŪ"!!!

Daugiau nuotraukų


Užgavėnės

                     Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų. Siautulingos, linksmos, per barzdą taukais varvančios Užgavėnės buvo švenčiamos ir pas mus mokykloje. Nuo didžiausio iki mažiausio varėme žiemą iš kiemo, šokome, trypėmė, žaidėme visaip kaip varėme ir išvarėme žiemą iš Panevėžiuko mokyklos kiemo.

      Daugiau nuotraukų

Valentino diena

Smagų ir šventišką renginį " Valentinas 2017" paminėjome Lietuvos nepriklausomybės vasario 16 dienos išvakarėse.  Prisiminę istorinius 1918 m. vasario 16 -osios faktus, įsipareigojome 99 metus ginti, kovoti ir saugoti savo šalies, piliečių nepriklausomybę. Šimtmetis įpareigoja mus toliau tęsti pilietines tradicijas ir saugoti bei puoselėti tėvynę Lietuvą. Šv. Valentino dieną paminėjome linksmai ir išradingai. Dėkojame 5-10 klasių mokiniams ir jų auklėtojams bei anglų k. mokytojai J. Kasparavičienei už nuotaikingą renginį "Valentinas 2017".

 

                                                                                                                               Daugiau nuotraukų


Vilniaus miesto vitražinių lėlių teatras "Vaivorykštė"

Vasario 21 d. mūsų mokykloje lankėsi tarptautinių lėlių teatrų konkursų ir festivalių Portugalijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Islandijoje dalyvis ir laureatas - Vilniaus miesto vitražinių lėlių teatras "Vaivorykštė". Su dideliu susidomėjimu jie mums parodė spektaklį "Katinas su terbele".

   


Sausio 31 d. pas mus lankėsi "Varlytės" teatras. Spektakliuku džaugėsi ir įspūdžiais po jo dalinosi mažieji ikimokyklinukai, priešmokyklinukai bei pradinių klasių mokiniai.

  


Kalėdinis karnavalas

Kalėdų šventinis karavanas džiugiai praėjo ir pas mus: šventėme kartu su vaikais, jų šeimomis, pedagogais. Šventės kulminacija tapo Elzos, o vėliau ir Kalėdų senelio pasirodymas. Dalinamės akimirkomis.

   

                                                                                                                                                                     Daugiau nuotraukų


Artėja gražiausia metų šventė – Kalėdos... Visi norime tinkamai joms pasiruošti... O tam, kaip žinome, yra paskirtas nuostabus laikas – Adventas. Jis yra švenčiamas keturias savaites prieš Kalėdas. Tai toks laikotarpis, kai žmonės, pagerbdami Kristaus gimimą, stengiasi ištaisyti savo klaidas, susilaiko nuo triukšmingų pasilinksminimų bei penktadieniais pasninkauja.

Lapkričio 28 d. ir mūsų mokykloje buvo paminėta Advento pradžia „Kalėdų belaukiant“. Mokiniai deklamavo eiles, dainavo daineles bei uždegė  žvakes, simbolizuojančias keturias advento savaites. Renginį vainikavo „eglutės žaisliuke“ užrašytas kalėdinis  palinkėjimas savo mylimam draugui, su viltimi, kad jis išsipildys Šv.Kalėdų rytą.

                                                                                                               Tikybos mokytoja

  

  


Lapkričio 16 d. mokykloje paminėta Tarptautinė Tolerancijos diena.  Šių metų Tarptautinės Tolerancijos dienos simbolis – PAUKŠTIS. Šią dieną Tolerancijos paukščiais pasipuošė ir mūsų mokykla.

 


Pirmadienį (11.14) Panevėžiuko mokykloje buvo daug vaikų klegesio, juoko ir pokštų, mat pas darželinukus ir pradinukus atvyko klounas Vytukas. O štai cirko artistas vyresniesiems mokiniams pristatė iliuzionisto programos šou.

             

   

 


Tėvų dėmesiui!

Nuo 2016-11-07 pasikeitė nemokamai maitinamų mokinių tvarka Kauno rajone, daugiau informacijos:

Mokyklos dokumentai\maitinimo tvarka mokykloje

Socialinė pedagogė

 


Kauno rajono mokyklų sporto žaidynės

                      Siekiant didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla, skatinti juos sistemingai mankštintis, garbingai atstovauti savo mokyklai kiekvienais mokslo metais Kultūros, švietimo ir sporto skyrius organizuoja Kauno rajono mokyklų sporto žaidynes.

                      Spalio pabaigoje mokyklų žaidynės startavo kvadrato ir smiginio varžybomis. Jau tradicija tampa, kad kiekvienais metais mokinių smiginio varžybos vyksta Ežerėlio pagrindinėje mokykloje. Dalyvavo 32 bendrojo ugdymo įstaigų vaikinų ir merginų komandos.

http://www.krs.lt/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/7ecc92d2-4b81-4883-8247-efb5c6dfe30a/smiginio_varzybos_2016.11.03_1.jpg

 

http://www.krs.lt/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/e1dcaa10-bab3-4099-bb30-f0228f6baf49/smiginio_varzybos_2016.11.03_3.jpg

Merginų tarpe čempionėmis tapo Panevėžiuko pagrindinės mokyklos atstovės Agnė Berenytė, Gabija Švenčionytė.

Mūsų mokinės atstovaus Kauno rajoną 2016/2017 mokslo metų Lietuvos mokyklų sporto žaidynėse. Finalinės smiginio varžybos, kuriose susirinks taikliausi moksleiviai iš visos Lietuvos šiais metais vyks Kaišiadorių rajone, Žiežmariuose.

Daugiau www.krs.lt


                  Trečius metus vykstančią gerumo akciją „Atverkime širdis“ rengia Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius ir Kauno rajono mokinių taryba. Šįmet akcija tęsis pustrečio mėnesio, joje dalyvauja 20 pakaunės krašto mokyklų.

                 Mūsų mokyklos moksleiviai akcijos metu ištiesė pagalbos ranką Kauno rajone veikiančios gyvūnų prieglaudos „Lesė“ augintiniams.


 

Spalio 10 dieną priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniai dalyvavo įmonės „Malsena“ organizuotame Pasaulinės košės dienos projekte  - dieną pradėjo sveikais pusryčiais, visi kartu valgė košę.


 

Spalio 6 dieną mokiniai dalyvavo Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuotame solidarumo bėgime, kurio metu surinktos lėšos bus skirtos kovai prieš patyčias Lietuvoje bei padėti Zambijos mažyliams išgyventi. Surinkta 62,95 solidarumo eurų, aktyviausi  buvo trečios klasės mokiniai.

Ačiū visiems už ryžtą padėti vargstantiems vaikams.

 

 


 

Rugsėjo 16 dieną saulėtą penktadienio popietę, mokyklos mokiniai, jų tėveliai ir kiti artimieji susurinko į tradicinę šeimų sporto šventę „Mama, tėtis ir aš“.

 Startui užsiregitravo 23 komandos, kurios sportiškai nusiteikusios įveikė dešimt rungčių. Vaičiūnų šeima pripažinta „Sportiškiausia 2016 metų šeima“.

Sporto varžytuvėms pasibaigus visų laukė rudens gėrybių mugė, kurią padėjo suorganizuoti  pirmoko Jurgio Maciulevičiaus tėtis , košė ir arbata.

Kaimo benduomenė pakvietė į treniruoklių atidarymą,kuriame juostelę nukirpo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.